skip to Main Content

For et sunnere inneklima.
ECO 500+

Med en kraftig vakummotor, som også produserer varmt vann, er ECO 500+ en svært effektiv teppe- og tekstilrenser.

 

Innovativ renseteknologi

CFRs kontinuerlige gjennomstrømningsteknologi er patentert og helt
unik. Den væter, renser og suger opp vannet fra underlaget i en og
samme operasjon. Med CFR sitt patenterte resirkuleringssystem forlenges driftstiden med opp til 8 ganger mot dagens tradisjonelle 2 tankssystem.
Dette, sammen med varme  og de andre fordelene, gjør at vi kan tilby en maskin
som virkelig er; raskere, renere og mer miljøvennlig enn
tilsvarende systemer på dagens marked.

Nyttig å vite om produktet

Slik virker den

  1. Vann fra pumpe

  2. Perfect Heat sylinderen varmer opp vannet

  3. En elektrisk heater varmer opp det allerede varme vannet ytterligere

  4. Det opvarmede vannet transporteres ut i gulvmunnstykket

Effektiv

  • CFR og Powr Flites vakuummotorer utvikler store mengder varme
  • Perfect Heat-teknikken gjenvinner denne carmen til oppvarmun av vannet som regjør teppet
  • Prosessen er unik, det trengs ikke noen ekstra elektriske tilkoblinger og den er veldig enkel å betjene

Unik prosess

  • Perfect Heat er så unik og effektiv at det har blitt patentert
  • Inget annet system kan utnytte varmen under så lang og jevn tid som Perfect Heat
  • Raskere, renere, grønnere

Har du spørsmål knyttet til produktet, eller ønsker å bestille Perfect Heat? Ta kontakt med oss!