skip to Main Content
Vi Er På Bygg Ren Verdi

Vi er på Bygg Ren Verdi

Den 8. til 10. mai samles renhold, eiendomsdrift og forvaltning av bygg til konferansen og messen Bygg Ren Verdi. Det er estimert at omtrent 500 deltakere fra offentlig og privat sektor vil delta på denne messen i år. Dette er for mange årets happening, der bransjeutvikling og kunnskapsdeling står sentralt. Arrangementet er som tidligere lagt til Color Lines skip Oslo-Kiel tur/retur. Her deltar Fakta Maskin for annen gang med egen stand hvor vi kommer presentere våre nye maskiner samt en Norgesnyhet.